2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO ČTYŘLETÝCH MATURITNÍCH OBORŮ