INFORMACE PRO UCHAZEČE DO ČTYŘLETÝCH OBORŮ

23. 3. 2023
INFORMACE PRO UCHAZEČE DO ČTYŘLETÝCH OBORŮ

Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce obdrží uchazeči na e-mailové adresy uvedené v přihlášce. Na místo konání zkoušky se prosím dostavte v 8:15.
Další informace k JPZ:JPZ_schema_2023 (1)