Nový maturitní obor

15. 1. 2020
Nový maturitní obor

Od 1. září 2019 otevíráme nový maturitní obor Technologie potravin 29-41-M/01 (výroba nápojů)

 • určeno pro absolventy ZŠ
 • 4 letý obor zakončený maturitní zkouškou
 • možnost pokračovat studiem na vysoké škole

Kompetence absolventa:

 • získá odborné znalosti z oblasti technologie výroby potravin, hlavně nápojů
 • získá znalosti z oblasti hygieny a výživy
 • získá znalosti z oblasti přírodních věd

Uplatnění absolventa:

 • potravinářský technik
 • vedoucí střediska v potravinářské výrobě
 • kontrolor jakosti ve výrobě potravin, především nápojů
 • technolog potravinářského provozu
 • pracovník v oblasti nákupu surovin pro výrobu nápojů
 • pracovník odbytu potravinářských výrobků-nápojů
 • pracovní v oblasti marketingu potravin-nápojů
 • pracovník v oblasti ochrany životního prostředí