Přijímací zkoušky

8. 3. 2021
Přijímací zkoušky

Na základě pokynů MŠMT se školní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky nekonají. Žáci budou přijímání pouze na základě prospěchu ze ZŠ (u oboru  FOTOGRAF bude hodnocena i kvalita fotografické kolekce).