Aktuality

15. 5. 2020
Časový rozvrh konání testů jednotné přijímací zkoušky

SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE NOVĚ V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI PŘI EPIDEMII KORONAVIRU SARS COV-2 URČUJE ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE...

5. 5. 2020
Český den proti rakovině

Kampaň Květinový květen, věnovaná rekapitulaci 30 let činnosti Ligy a spojená s prodejem e-kytiček přes DMS. https://www.facebook.com/lpr.cz/?fref=ts https://www.lpr.cz/akce-a-projekty/kvetinovykveten ...

5. 5. 2020
Bezpečnost a prevence kriminality

1  Václav Písecký: Podvodné jednání nahlásí policici tak každý desátý podvedený. Lidé se mnohdy stydí přiznat před ostatními, jak naivní byli nebo jak se hloupě nechali napálit. Posledních 15 let se zabývá nejzávažnějšími případy spojenými s kybernetickou kriminalitou. Vyšetřuje internetové podvody, ale také mravnostní trestné činy,...

5. 5. 2020
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL A KONZERVATOŘÍ PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU A ABSOLUTORIUM V KONZERVATOŘI V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 ochrana_zdravi_ss_kon (1)...

5. 5. 2020
ZÁSADY PRO POHYB ŽÁKŮ V SOŠ LITOVEL

ZÁSADY PRO POHYB ŽÁKŮ V SOŠ LITOVEL PŘI ÚČASTI NA PŘÍPRAVĚ NA VYKONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY ZÁSADY PRO POHYB ŽÁKŮ V SOŠ LITOVEL ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ...

23. 4. 2020
Výsledky přijímacího řízení do tříletých učebních oborů pro školní rok 2020/2021 – 1. kolo

Přijatý uchazeč může od data zveřejnění výsledků přijímacího řízení odevzdávat zápisový lístek na sekretariát školy nebo ho zaslat poštou na adresu školy. Toto platí, pokud nemá současně podánu přihlášku na maturitní obor. V takovém případě zápisový lístek odevzdá až po vykonání přijímacích zkoušek. Do všech oborů máme volná...