Možnost ubytování

Chceš využít náš Domov mládeže?

Stejně jako máme pohodovou atmosféru ve škole, tak máme i celkově pohodový Domov mládeže. Ten se nachází v 5. a 6. patře budovy školy na Gemerské ulici v Litovli. Kromě ubytování můžeš využít nabídky mimoškolních činností – kroužky, návštěvy programů z nabídky Městského klubu a DDM Litovel, sportovní aktivity, plavecký bazén a další.

Ubytován budeš v moderním a čistém prostředí!

Ubytování ti bude poskytnuto ve dvou a čtyřlůžkových pokojích. Součástí domova mládeže je i školní restaurace, kde se můžeš celodenně stravovat (snídaně, přesnídávka, oběd a večeře). Na víkendy odjedeš domů. Přijíždět můžeš již v neděli večer od 17,00 do 22,00 hodin.

Náš domov mládeže je zařazen do 2. kategorie a má dobré zázemí pro podporu tvého učení.

Kromě příjemného lenošení a různých aktivit, budeš mít také povinnosti, jako je dodržování Vnitřního řádu DM.

Podmínky přijetí: Při rozhodování o tvém umístění se přihlíží ke vzdálenosti místa bydliště, dopravní obslužnosti, sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.

Cena za ubytování: Na základě rozhodnutí ředitele školy je „Výše úplaty za ubytování byla stanovena v souladu s vyhl. 272/2021 Sb. ve výši 900,- Kč/měsíc. Výše úplaty za ubytování se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci (např. pro nemoc). Pokud je žák ubytován jen část měsíce z důvodu organizace školního roku (např. prázdniny), stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dní.“

Cena za ubytování je od 1. 9. 2022  900,- Kč lůžko/měsíc

 

Cena za celodenní stravování:

snídaně: 21,00 Kč
svačina: 15,00 Kč
oběd: 43,00 Kč
večeře: 37,00 Kč
CELKEM: 116,00 Kč

O dobré práci výchovných pracovníků svědčí dlouholetá spokojenost rodičů i dobré výsledky našich žáků a absolventů – zkrátka – o žáky je u nás dobře postaráno

Přihláška