Přijímací řízení

Důležité termíny:

Jednotná přijímací zkouška: https://prijimacky.cermat.cz/

Kritéria přijímacího řízení 2022-2023

Kritéria přijímacího řízení 20222023 dodatek

Časový harmonogram schůzek rodičů a nových žáků do 1. ročníku

Jednotná přijímací zkouška do čtyřletých obor

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do tříletých učebních oborů

PŘ -2022 VÝROBCE POTRAVIN

PŘ -2022 KUCHAŘ

PŘ -2022 ELEKTRIKÁŘ

PŘ -2022 CUKRÁŘ

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do čtyřletých maturitních oborů

PŘ -2022 MECHANIK ELEKTRO

PŘ -2022 FOTOGRAF

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

odvolání (vzor)

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO TŘÍLETÝCH UČEBNÍCH OBORŮ

2. kolo PŘ

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO ČTYŘLETÝCH MATURITNÍCH OBORŮ

2. kolo PŘ (1)

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do tříletých učebních oborů

PŘ -2022 CUKRÁŘ 2

PŘ -2022 ELEKTRIKÁŘ 2

PŘ -2022 KUCHAŘ 2