Přijímací řízení

Důležité termíny:

Jednotná přijímací zkouška: https://prijimacky.cermat.cz/

Kritéria přijímacího řízení 2022-2023

Kritéria přijímacího řízení 20222023 dodatek

Časový harmonogram schůzek rodičů a nových žáků do 1. ročníku

Jednotná přijímací zkouška do čtyřletých obor

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do tříletých učebních oborů

PŘ -2022 VÝROBCE POTRAVIN

PŘ -2022 KUCHAŘ

PŘ -2022 ELEKTRIKÁŘ

PŘ -2022 CUKRÁŘ

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do čtyřletých maturitních oborů

PŘ -2022 MECHANIK ELEKTRO

PŘ -2022 FOTOGRAF

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

odvolání (vzor)

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO TŘÍLETÝCH UČEBNÍCH OBORŮ

2. kolo PŘ

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO ČTYŘLETÝCH MATURITNÍCH OBORŮ

2. kolo PŘ (1)