Přijímací řízení

Průvodce vyplněním přihlášky ke vzdělávání ve střední škole

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 

Důležité termíny:

Odevzdání přihlášky
Zveřejnění výsledků
Odevzdání zápisového lístku

Jednotná přijímací zkouška: https://prijimacky.cermat.cz/

Výsledky přijímacího řízení