Přijímací řízení

Průvodce vyplněním přihlášky ke vzdělávání ve střední škole

Důležité termíny:

Termíny přijímacího řízení

Odevzdání přihlášky
Zveřejnění výsledků
Odevzdání zápisového lístku

Jednotná přijímací zkouška: https://prijimacky.cermat.cz/

2. kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2021/22