Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení 2023-2024

Důležité termíny:

Jednotná přijímací zkouška:

https://prijimacky.cermat.cz/

Opatření obecné povahy MŠMT – přijímací řízení podle Lex Ukrajina

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

odvolání (vzor)