Fotograf

Žáci oboru Fotograf se naučí praktické dovednosti a činnosti nezbytné pro fotografování standartních situací. Výsledkem jejich práce bude materiál užití pro weby, propagační činnost komunikační sítě, reklamu, ale také klasické nebo digitální fotografie pro široké využití.

Uplatnění absolventa:

  • v reklamě a propagaci
  • v nakladatelstvích
  • v oblasti reportáží
  • v ateliérech
  • v muzeích
  • v minilabech

Kód: 34-56-L/01
Délka studia: 4 roky

Vstupní lékařská prohlídka: NE.

ŠVP Fotograf od 1.9.2021

ŠVP Fotograf od 1.9.2022