Školní poradenské pracoviště

program-poradenskych-sluzeb-ve-skole

PPP a SPC Olomouc: PPP a SPC Olomouckého kraje (pppaspc-ok.cz)

Uvodni stranka | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)

Metodička školní prevence

Mgr. Jarmila Fichtová
588 884 327
fichtova.jarmila@soslitovel.cz

konzultační hodiny
každou středu 14:00 – 15:00
další konzultace kdykoliv dle domluvy

 

Výchovná poradkyně

Mgr. Jitka Vyhlídalová
605 806 859
vyhlidalova.jitka@soslitovel.cz

konzultační hodiny
každou středu 14:00 -15:00
další konzultace kdykoliv dle domluvy

 

Kariérová poradkyně

Mgr. Ivana Sopková
588 884 331
sopkova.ivana@soslitovel.cz

konzultační hodiny
každé úterý 14:00 -15:00
další konzultace kdykoliv dle domluvy