Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště klade důraz na citlivost a důvěrnost jednání, záruku ochrany osobních dat klientů a zajištění včasné intervence.

Hlavním cílem ŠPP je poskytování poradenské péče žákům školy, jejich rodičům a pedagogům. Tyto služby jsou zaměřeny zejména na podporu osobnostního rozvoje žáků a na minimalizaci rizik, která mohou nepříznivě ovlivňovat průběh vzdělávání.

Členové týmu ŠPP (výchovná poradkyně a školní metodička prevence) ve spolupráci s vedením školy a učiteli společně konzultují a řeší situace vyžadující intervenci nebo preventivní péči metodika prevence či výchovného poradce, případně konzultaci s rodiči, pedagogy nebo zprostředkování externí odborné péče.

Kontakty:

Výchovný poradce: Mgr. Jitka Vyhlídalová

vyhlidalova.jitka@soslitovel.cz
Tel: 585 341 547

Školní metodik prevence: Mgr. Jarmila Fichtová

fichtova.jarmila@soslitovel.cz

Tel:588 884 327

Kariérový poradce: Mgr. Ivana Sopková

Tel:588 884 331 

sopkova.ivana@soslitovel.cz

Program-poradenskych-sluzeb-ve-skole

PPP a SPC Olomouc: PPP a SPC Olomouckého kraje (pppaspc-ok.cz)

Uvodni stranka | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)

Kontakty a odkazy na externí zdroje informací:

Kam po maturitě

INFORMACE O POMATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

 TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

 TESTOVÁNÍ (OSP, ZSV, … )

 MATURITA

 ZAMĚSTNÁNÍ