Výrobce potravin: Mlékař – Sýrař specialista

Tříletý učební obor pro chlapce i dívky ukončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Absolventi se uplatní při výkonu povolání výrobce potravin v pozici zaměstnance v příslušné potravinářské výrobě při průmyslovém zpracování surovin, pomocných látek a přísad na výrobky mlékárenské. Absolventi jsou připraveni obsluhovat výrobní linky a provádět základní údržbu technologického zařízení, hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků podle standardů, skladovat, balit a expedovat hotové výrobky. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech potravinářského zaměření nebo orientovaných na podnikání.

PROČ STUDOVAT OBOR MLÉKAŘ – SÝRAŘ SPECIALISTA?

Pokud máš blízko k přírodě, zdravé výživě a máš rád mléčné výrobky, může být studium potravinářského oboru mlékař tím nejlepším oborem, který si můžeš vybrat. Hlavní náplní tohoto oboru je zpracování mléka a výrobků z něj. Na praxi získáš také znalosti z laboratoře, naučíš se vše potřebné k výrobě různorodých sýrů.

O absolventy tohoto oboru je na trhu práce zájem – o uplatnění, se tak bát rozhodně nemusíš. Se získanými potřebnými teoretickými i praktickými znalostmi se uplatníš v dnešní moderní době ve spoustě farem i farmiček. Velké mlékárny a sýrárny vítají absolventy s otevřenou náručí.

Po tomto oboru je „velký hlad“.

Kód: 29-51-H/01
Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky

Způsob zakončení: závěrečná zkouška, výuční list

Vstupní lékařská prohlídka: ANO.

ŠVP_29-51-H01_Mlékař – sýrař specialista (003)

Partnerem oboru je Brazzale Moravia.