Přestupy

Chceš k nám přestoupit?

Podle školského zákona můžeš v průběhu středního vzdělávání požádat o přestup do jiné střední školy, změnit obor nebo přerušit studium.

Žádost o přestup musí být písemná, a je-li ti méně než 18 let, musí ji podepsat tvoji zákonní zástupci. Je možné, že při přestupu budeš absolvovat rozdílovou zkoušku, ve které prokážeš své znalosti z minulého studia.

O tom, zda budeš přijat a do jakého ročníku, rozhoduje ředitel školy.

Jak postupovat?

  1. Pokud ses rozhodl, že k nám chceš přestoupit, kontaktuj ředitele školy a domluv si osobní schůzku. Je vhodné termín přestupu naplánovat např. v pololetí, lépe od září. Avšak přestup lze realizovat kdykoli v průběhu školního roku.
  2. Vyplň žádost o přestup
  3. Při osobním pohovoru odevzdej vyplněnou a podepsanou žádost, sděl důvody, které tě vedou ke změně školy, proč sis vybral právě naši školu a v jakém ročníku bys chtěl pokračovat. Zeptej se na vše, co tě zajímá (připrav si otázky v klidu doma).
  4. Ředitel školy může a nemusí souhlasit s přestupem. Důvodem nesouhlasu můžou být kapacitní důvody, tzn., že ve škole není volné místo. V případě, že měníš i obor, může být dalším problémem i velký rozdíl v odborných předmětech mezi původním a novým oborem.
  5. Pokud ředitel školy schválí tvůj přestup, připrav se dobře na případné rozdílové zkoušky. Jejich rozsah ti sdělíme. Jakmile máš písemný souhlas ředitele školy s přestupem a konkrétní datum nástupu, stáváš se od toho dne naším žákem.