Motivační program

Motivační program pro žáky tříletých učebních oborů

Nejúspěšnější žák z každého oboru dostane na konci 1. ročníku chytrý mobilní telefon při splnění těchto kritérií:

· na konci 1. ročníku bude mít nejlepší prospěch ze třídy (průměr nesmí přesáhnout 2,1)

· žák nesmí během celého 1. ročníku obdržet žádné výchovné opatření

· žák musí mít splněnou míru docházky danou školním řádem

 

Motivační program pro žáky maturitních oborů

Nejúspěšnější žák z každého oboru dostane na konci 1. ročníku chytrý mobilní telefon při splnění těchto kritérií:

· na konci 1. ročníku bude mít nejlepší prospěch ze třídy (průměr nesmí přesáhnout 1,7)

· žák nesmí během celého 1. ročníku obdržet žádné výchovné opatření

· žák musí mít splněnou míru docházky danou školním řádem