Motivační program

Motivační program pro nástavbové studium 64-41-L 51 Podnikání

Nejúspěšnější žák dostane na konci studia notebook.

Podmínky motivačního programu:

  • studijní průměr na konci 2. ročníku do 2,3
  • žák nesmí obdržet žádná kázeňská opatření v průběhu studia
  • řádně uzavřený 2. ročník nástavbového studia Podnikání
  • úspěšné vykonání maturitní zkoušky v řádném termínu

 

Motivační program pro žáky tříletých učebních oborů (od školního roku 2019/2020)

Nejúspěšnější žák z každého oboru dostane na konci 1. ročníku chytrý mobilní telefon při splnění těchto kritérií:

  • na konci 1. ročníku bude mít nejlepší prospěch ze třídy (průměr nesmí přesáhnout 2,3)
  • žák nesmí během celého 1. ročníku obdržet žádné výchovné opatření
  • žák musí mít splněnou míru docházky danou školním řádem