Profesní kvalifikace

PROFESNÍ KVALIFIKACE  jsou určeny všem zájemcům, kteří pracují v oboru, ale nemají pro něj potřebné vzdělání.

V současné době naše škola nabízí PROFESNÍ KVALIFIKACE oborů KUCHAŘ a ČÍŠNÍK.

Pomůžeme všem, kdo se chtějí vydat na cestu za lepší prací s plnohodnotnou kvalifikací.

Výhody PROFESNÍ KVALIFIKACE:

  • cesta k pracovnímu uplatnění
  • perspektiva lepšího zaměstnání
  • rozšíření odbornosti
  • nevyžaduje docházku do školy
  • stačí vykonat jednotlivé dílčí kvalifikace a poté závěrečnou zkoušku

Podrobnější informace naleznete na webu NSK

Přihláška k závěrečné zkoušce

Kontakt na osobu, která zodpovídá za PK:
Bc. Hana Kočí
koci@soslitovel.cz