Vybavení školy

Pracoviště školy

Budova Komenského

ředitelství, učebny, el. laboratoř, pracoviště cukrářů, mikrobiologická laboratoř

Budova Gemerská

domov mládeže, odborné učebny, cvičná kuchyň, pracoviště kuchařů-číšníků

Budova Uničovská

pracoviště elektro oborů

Pohybové aktivity

Škola má k dispozici tělocvičnu, posilovnu, hřiště a místnost pro stolní tenis. Tělocvična i posilovna jsou využívány pro výuku i pro volnočasové aktivity.

Speciální učebny

Barmanské učebna

Financované z ESF v rámci projektu „Technika mixologie“. K nácviku techniky míchaných nápojů, k nácviku správného používání stolního inventáře. K dispozici pro odborné semináře a školení pro vlastní žáky a pracovníky, pro pracovníky partnerských škol a pro Barmanský klub.

Cvičná kuchyně

Nově vybavená spotřebiči včetně konvektomatu. K nácviku přípravy méně frekventovaných jídel, k přípravě občerstvení pro společenské akce i pro servis ubytovaným žákům.

Elektro laboratoř

K měření elektrických i neelektrických veličin konkrétními měřícimi přístroji a metodami. K měření elektrických veličin pomocí počítače (10 počítačů)

Učebna zabezpečovací techniky

K nácviku zapojení, využití a ovládání prvků i celků zabezpečovací techniky. Vybavena 10 počítači a zabezpečovacími prvky a systémy firem MOELLER a JABLOTRON.

Počítačová učebna

Vybavena 18 počítači s připojením na internet, dataprojektorem, scanerem a tiskárnou.