Fond pomoci olomouckým dětem

18. 1. 2023
Fond pomoci olomouckým dětem

Fond pomoci olomouckým dětem je zřízen ZMO od 1. 1. 2017 jako podpora rovného přístupu ke vzdělávání a mimoškolním aktivitám dětí a žáků z nízkopříjmových rodin.

Od 1. 1. 2023 je podpora určena dětem a žákům ve věku 5 – 19 let z nízkopříjmových rodin, které se účastní předškolního, základního nebo středního vzdělávání s trvalým pobytem na území města Olomouce nebo plnících školní docházku ve školách na území města Olomouce.

Veškeré dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách https://prorodinu.olomouc.eu.