Bloková výuka Barmanství

25. 10. 2022
Bloková výuka Barmanství

Studenti oboru Kuchař – číšník mají ve 3. ročníku v učebních osnovách blok Barmanství. Aby to nebyla jen strohá teorie, realizujeme pro ně pravidelně blokovou výuku předmětu Technika mixologie. Letem světem přiblížení práce za barem, inventář, druhy koktejlů, suroviny, a součástí je také malá řízená degustace