Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji

12. 1. 2024
Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji

Naše škola je od 1. 12. 2023 zapojená do projektu Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji (zkráceně IDZ).  projekt se věnuje podpoře implementace aktivit a opatření naplánovaných v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji a krajských akčních plánech rozvoje vzdělávání.

Veškeré informace týkající se jeho realizace naleznete na také na webu projektu: https://idzok.cz/