Klub přátel školy

Předseda Klubu přátel školy

Petra Vitoulová

Jednatel Klubu přátel školy

Mgr. Jarmila Fichtová

Členové Klubu přátel školy

Jitka Otavová