Modernizace učeben oborů fotograf a elektrikář na SOŠ Litovel