Pojekt Šablony OP JAK

24. 5. 2023
Pojekt Šablony OP JAK

V tomto školním roce je naše škola součástí programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

Cílem těchto projektů šablon z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je poskytnout školám finanční prostředky, díky kterým je podpořeno inkluzivní vzdělávání a zkvalitněna výuka tak, aby pedagogové mohli profesně růst, byly zatraktivněny volnočasové aktivity dětí/žáků a v neposlední řadě byly zkvalitněny vztahy mezi školou, rodiči a komunitou.

Další informace na:

www.mapaprojektu.cz