CEJ – procvičovat pravopis – najdi chybu ve větě – Pravopisně.cz …. Předvolba: pro  7., 8. r. Kvízy … i jiné procvičování….

–          Mluvní cvičení: zkoušet spisovnou promluvu, souvislý projev 2-3 minuty, spisovně, srozumitelně, z hlavy!!, startující je slovo – např.  rouška …následuje rozvinutí tématu dle vlastní inspirace…

–          Vrstvy češtiny – pojmy spisovná – hovorová, nespisovná – obecná, nářečí, profesní mluva, slang, argot.   Zdroj internet

rozdělení jazyků,mapy

Český jazyk