Třídnické práce/K1

Důležité, změna komunikace v Distanční výuce, od 23.11.2020 probíhá výuka přes OFFICE 365. V případě potřeby kontaktujte třídního učitele.