Problémy s přihlášením do EŽK

V případě, že jste během přihlašování k webové aplikaci upozorňováni na chybu certifikátu, je třeba, abyste si stáhli a naimportovali kořenový certifikát našeho webového serveru. Tento certifikát je k dispozici po kliknutí na  SOSLITOVEL-CA.der.

Pokud tomuto cerifikátu důvěřujete, zvolte Otevřít.

2_nainstalovat

a dále zvolte Nainstalovat certifikát…

V dalších krocích vyberte cíl uložení „Důvěryhodné kořenové certifikační autority“- „Trusted Root Certification Authorities“

Ulozistecertifikatu

a na závěr zkontrolujte kryptografický otisk a volte Ano

3_upozornenizaver

Po dokončení instalace ukončete Internet Explorer.
Nyní spusťte Internet Explorer, přejděte na webové stránky SOŠ a do elektronické žákovskéknížky byste se již měli dostat bez úvodního upozorňování.

V případě problémů kontaktujte prucek@soslitovel.cz