Praxe pro život

Základní informace o projektu

  • Název projektu:  Praxe pro život
  • Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/54.0031
  • Realizátor projektu:  Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu
  • Doba realizace:  1. 9. 2014 – 31. 7. 2015

Hlavním cílem projektu je rozvoj počátečního vzdělávání v oblasti gastronomie, hotelnictví, turismu a souvisejících služeb, a to prostřednictvím využití stávající spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce a jejího kvalitativního rozšíření prostřednictvím zavádění inovativních metod spolupráce.

Naše škola je partnerem projektu v rámci klíčové aktivity studentských minipodniků, které jsou jedním z nástrojů pro dosažení cílů projektu. Tato aktivita bude směřovat k aktivní motivaci cílové skupiny k orientaci v podnikatelském prostředí a realizaci vlastních podnikatelských záměrů, a to vytvořením podmínek a prostoru pro využití získaných podnikatelských znalostí a dovedností. Důležitou myšlenkou projektu je tak i zvýšení konkurenceschopnosti žáků příslušných oborů a zejména jejich uplatnění v tržním prostředí.