SOŠ Litovel realizuje projekt SOŠ Litovel-Šablony SŠ a VOŠ I

SOŠ Litovel realizuje projekt SOŠ Litovel-Šablony SŠ a VOŠ I, s reg. Č.CZ.02.3.68/0.0/16_035/0006194

Aktivity projektu ,,Šablony“

  • Školní speciální pedagog- personální podpora
  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
  • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity-fiktivní firma