ZDR/C1

Dobrý den,

zapište si (případně dopište chybějící) učivo z prezentací. Případné dotazy na adrese: soulitovel@seznam.cz, J. Fichtová

Biologie člověka – TS

Faktory ovlivňující zdraví člověka

ZDR Mediální obraz krásy lidského těla